XKVB0004 Pro Gradu Retreat (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Retriitti sopii sinulle, jos kaipaat aikaa ja rauhaa gradusi kirjoittamiseen, olit sitten vasta aloittelemassa tai viimeistelemässä gradutekstiäsi.

Description

Sisältö

Graduretriitti järjestetään viikon mittaisena ohjattuna kirjoittamisleirinä joko Konneveden tutkimusasemalla tai Jyväskylän yliopiston kampusalueella. Päivittäinen työskentely on tarkasti aikataulutettu ja siihen kuuluu itsenäistä työskentelyä, ryhmätapaamisia ja ohjattuja opetustuokioita, joissa tehdään kirjoittamisprosessia tukevia harjoituksia.
Graduretriitissä opiskelijalla on mahdollisuus keskittyä gradukäsikirjoituksen työstämiseen ja saada samalla välineitä kirjoittamisensa hallintaan ja suunnitteluun. Pääpaino on itsenäisessä kirjoitustyössä, jolle määritellään viikko- ja päiväkohtaiset tavoitteet.
Ennen retriittiviikkoa ryhmälle järjestetään orientaatiotapaaminen yliopistolla.

Suoritustavat

Sitoutuminen graduretriittiviikon ohjelmaan ja sovittujen tehtävien tekeminen.

Learning outcomes

Opiskelijan odotetaan kehittyvän kirjoitusprosessinsa hallinnassa ja kykenevän intensiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn oman tutkimustekstinsä äärellä. Hänen odotetaan pystyvän reflektoimaan omaa toimintaansa tutkimuksen tekoon kuuluvan luovan prosessin näkökulmasta ja kehittävän itselleen sopivia työskentelymenetelmiä.
Työpajan tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen gradun kirjoittamisprosessin tukeminen.

Additional information

Kampusretriitti on opiskelijalle ilmainen, Konneveden retriittiin voit hakea Konnevesi-apurahaa (https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/opintojen-suorittaminen/konnevesi) tai maksaa retriittiviikon opiskelijahinnan paikan päällä tutkimusasemalle.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista orientaatiotapaamiseen, työskentelyä annetun ohjelman sekä omien tavoitteiden mukaisesti. Suoritukseen kuuluu omaa työskentelyä reflektoivia tehtäviä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching