XKVB0001 Written Communication/Pro Gradu Module 1 (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Työpaja sopii sinulle, jos olet aloittamassa graduasi tai palaamassa sen pariin. Tekstiä ei tarvitse olla valmiina sanaakaan, mutta sitä saa olla.

Description

Sisältö

Työpajassa opiskelija saa välineitä tutkielmaprosessinsa suunnitteluun ja hallintaan monipuolisten harjoitusten ja oppimistehtävien avulla. Pääpaino työskentelyssä on oman tutkielman ydinsisällön ja työvaiheiden jäsentämisessä.
Monitieteisen vertaisryhmän kanssa toimiessaan opiskelija lisää tuntemustaan itsestään kirjoittajana ja oman alansa asiantuntijana. Samalla hän oppii löytämään itselleen sopivia kirjoittamisrutiineja sekä menetelmiä kirjoittamisen esteiden selättämiseen.

Suoritustavat

Työpajatyöskentely, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen on välttämätöntä.

Learning outcomes

Opiskelijan odotetaan tuntevan ja osaavan soveltaa tutkimusprosessin hallintakeinoja oman pro gradunsa työstämisessä. Hänen odotetaan osaavan laatia realistisen suunnitelman gradunsa valmistumiseksi. Tämän edellytyksenä on, että opiskelija jäsentää gradunsa ydinsisällön ja rakenteen suhteessa oman alansa tutkielman vaatimuksiin.
Työpajan tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen kirjoittamisprosessin käynnistyminen.

Additional information

Tässä gradutyöpajassa omaa gradua edistävät oppimistehtävät tehdään suomeksi. Osallistua voi, vaikka kirjoittaisi graduaan muulla kielellä kuin suomeksi.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteisiin tapaamisiin, oman graduun liittyvien oppimistehtävien tekemistä sekä pienryhmään osallistumista työpajan tavoitteiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching