XJA0012 Traditional Japanese Culture (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opiskellaan perusasiat Japanin uskonnoista. Tutustutaan perinteisen kansan- ja korkeakulttuurin sekä perinteisten käsityötaitojen osa-alueisiin kulttuurihistorian kehyksessä. Opiskelijat tutustuvat erityisesti oman kurssitutkielmansa aiheeseen ja esittävät aiheensa muille.

Suoritustavat

Kontaktiopetusta ja itsenäistä opiskelua, paritehtäviä ja kirjoitelman sekä esitelmän laatimista.

Learning outcomes

Hahmotetaan perinteisen kansan- ja korkeakulttuurin sekä käsityön kokonaiskuva historiallisessa kehyksessä ja hallitaan muutama osa-alue yksityiskohtaisemmin. Osataan esittää omaksuttu tieto esseemuodossa sekä esitelmänä.

Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija esittää vähintään tyydyttävää tietotasoa kirjoitelmassaan ja esitelmässään. Loppukokeessa hän näyttää vähintään tyydyttävää tietotasoa seuraavista aihepiireistä: Japanin uskonnot, muutamat perinteiset kansan- ja korkeakulttuurin sekä käsityötaidon osa-alueet historiallisessa kehyksessä.

Study materials

Etsitään itse lähdemateriaalia omaa kirjoitelmaa ja esitelmää varten. Opettaja antaa suosituksia lähdekirjallisuudesta kirjoitelmaa ja loppukoetta varten.

Literature

  • Ilmari Vesterinen: Shintolaisuus.

Completion methods

Method 1

Description:
Säännöllinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Itsenäinen työskentely sekä loppukokeeseen osallistuminen. Arviointi: Jatkuva näyttö säännollisen osallistumisen kautta, kirjoitelman ja esitelmän tekeminen hyväksytysti sekä loppukokeessa annettu hyväksytty näyttö sisällönhallinnasta.
Evaluation criteria:
Hyväksytty/hylätty tentin, kirjoitelman ja esitelmän ja jatkuvan näytön perusteella.
Time of teaching:
Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 2

Description:
Jos kurssi tentitään, tentittävä kirjallisuus sovitaan opettajan kanssa. Pääteos on Vesterinen: Shintolaisuus.
Evaluation criteria:
Tentissä osoitetaan riittävä näytto Japanin uskonnollisen elämän tuntemuksesta, sekä korkeakulttuurin ja kansankulttuurin pääpiirteistä historiallisessa kontekstissa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Japanese

Teaching

x

Independent study (4 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching