XHE0006 Hebrew 2 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish, Hebrew
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Täydennetään perustason kielitaitoa ja syvennetään kieliopin tuntemusta. Opetellaan selviytymään heprean kielellä elämän arkitilanteissa kirjallisesti ja suullisesti. Kurssilla jatketaan myös tutustumista israelilaiseen (tapa)kulttuuriin.

Suoritustavat

Luennot, pari- ja ryhmätehtävät, keskusteluharjoitukset, audiovisuaaliset materiaalit.


Learning outcomes

Alkeiskielitaidon täydentäminen (A1.2 Eurooppalainen viitekehys).
Kurssin käytyään opiskelija osaa:

- kertoa tarkemmin itsestään ja lähiympäristöstään
- selviytyä jokapäiväisissä asiointitilanteissa
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta tutusta aiheesta
- muodostaa yleiskuvan lyhyistä, yksinkertaisista teksteistä

Description of prerequisites

Heprea 1 tai vastaavat tiedot.

Compulsory prerequisites

Study materials

Kurssilla käytetään oppikirjana Ulpan Ivrit 1 -kirjaa. Huomioithan, että kirjan toimittamisessa Suomeen voi mennä viikkoja.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Jatkuva arviointi (tuntityöskentely, kotitehtävät) ja lopputentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish, Hebrew
No published teaching