XDOC2006 Writing Grant Applications (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssi tukee jatko-opiskelijoita onnistuneiden rahoitushakemusten kirjoittamisessa. Pääpaino on kilpailukykyisen hakemuksen ja akateemisen CV:n kirjoittamisessa. Jatko-opiskelija oppii myös tunnistamaan keskeiset rahoitustahot, mukauttamaan hakemustaan niiden painotusten mukaisesti sekä aikatauluttamaan rahoituksen hakemista. Suositellaan ensimmäisen vuoden tai toisen vuoden tohtorikoulutettaville.

Suoritustavat

Luennot, keskustelut, parityö, tehtävät.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan jatko-opiskelijan odotetaan
- ymmärtävän laadukkaan rahoitushakemuksen piirteet
- osaavan kirjoittaa ansioluettelon, joka täyttää hyvän akateemisen käytännön vaatimukset
- tuntevan rahoitushakemukseen liittyvät akateemisen kirjoittamisen perusperiaatteet
- osaavan arvioida ja muokata omaa tekstiään palautetta hyödyntäen
- kykenevän etsimään rahoitusmahdollisuuksia ja tunnistamaan itselleen keskeiset rahoituskanavat
- osaavan luoda itselleen apurahahakemusten aikataulu
- tunnistavan eri rahoitustahojen erilaiset painotukset ja rahoitusmallit sekä osaavan mukauttaa hakemustaan niiden mukaisesti

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching