XDOC2002 Compilation Section of Article Based Dissertations (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Miten kirjoittaa artikkeliväitöskirjan yhteenveto? Tässä työpajassa tarkastellaan erilaisia artikkeliväitöskirjatyyppejä ja niihin liittyviä haasteita. Lisäksi käsitellään sitä, millainen on johdanto-osan kirjoittamisprosessi ja mitä vaatimuksia johdanto-osalle on asetettu eri tieteenaloilla.

Työpajan aikana osallistujat työstävät käsikirjoitusrungon (disposition) omasta johdanto-osastaan ja laativat tämän perusteella kirjoittamissuunnitelman. Dispositioita ja kirjoittamissuunnitelma tarkastellaan pienryhmissä, joissa niistä annetaan ja saadaan vertaispalautetta.

Suoritustavat

Työpaja koostuu kahdesta yhteisestä tapaamisesta ja pienryhmätapamisesta. Työpajaan kuuluu ennakkotehtävä, välitehtäviä ja oman johdanto-osan työstämistä eteenpäin annettujen ohjeiden mukaan.

Learning outcomes

Työpajan jälkeen osallistujan odotetaan tuntevan artikkeliväitöskirjan tekstilajia ja pystyvän jäsentämään, mitä artikkeliväitöskirjan kirjoittaminen hänen omalla kohdallaan tarkoittaa. Osallistuja tuntee myös artikkeliväitöskirjan johdanto-osan kirjoittamiseen liittyvät keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä omassa kirjoitustyössään.

Additional information

Työpaja sopii väitöskirjaprosessin eri vaiheissa oleville jatko-opiskelijoille, jotka työstävät artikkeliväitöskirjaa ja pohtivat johdanto-osan rakentumista.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu osallistuminen kontaktiopetukseen sekä opintotehtävien tekeminen ohjeiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching