WETS1048 Fish biology and ecology (3–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Basics and mechanisms of fish biology, ecology and physiology, introduction to modern methods in fish biology including methods in estimation population abundance


Learning outcomes

  • Opintojakson käytyään opiskelija tietää millainen vesi on elinympäristönä ja mitä rakenteellisia erityisominaisuuksia kaloilla on kehittynyt vedessä elämiseen. 
  •  Opiskelija tuntee yleisempien suomalaisten kalojen elinkiertopiirteet ja ympäristöolojen vaikutuksen niihin sekä yksilö-, populaatio- ja yhteisötason ekologian perusteet. Hän tietää keskeiset kalabiologiset menetelmät mm. kalapopulaatioiden koon arvioinnin ja ravintotutkimuksen perustutkimusmenetelmät. 
  • Opiskelija perehtyy kalojen fysiologiaan ja osaa kuvata aineenvaihduntaan, sisäisiin säätelyjärjestelmiin, aisteihin, ruuansulatukseen. lisääntymiseen ja elimistön puolustusjärjestelmiin liittyvät tärkeimmät prosessit. 
  • Opiskelija toteuttaa harjoitustöissä fysiologisiin mittauksiin perustuen pienoistutkimuksia.

Completion methods

Method 1

Description:
Spring semester every 2nd year (2021…)
Evaluation criteria:
Results in examination, evaluated reports and learning tasks
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Study methods:

Lectures, exercise, learning tasks, literature

Teaching