VKTY1015 Pedagogical Leadership (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

johtajuus; pedagogisen johtaminen; tiimijohtaminen; kehittämistyö; ammatillisen vuorovaikutus, osallisuus toimintakulttuurissa; varhaiskasvatuksen laatu

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää pedagogisen johtamisen perustehtävät sekä haasteet varhaiskasvatustyössä
  • osaa soveltaa ja kehittää pedagogista asiantuntijuuttaan tiimin jäsenenä sekä tiimin pedagogisena johtajana
  • osaa arvioida ja kehittää työyhteisöä sekä toimintakulttuuria.

Additional information

Avoimen väylän kautta valitut opiskelijat suorittavat tämän opintojakson.

Jos opiskelija suorittaa VKTA1029 Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus -opintojakson, hän tekee VKTY1015 opintojakson tilalla haluamiaan opintoja 2 op. 

Study materials

Kirjallisuus soveltuvin osin: 

Parrila, Sanna & Fonsén, Elina (2016). Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Käsikirja käytännön työhön.PS-kustannus, Jyväskylä. ISBN 978-952-451-715-7. 

Hujala, Eeva & Turja, Leena (2017). Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-kustannus, Jyväskylä. Osa 5 Johtajuus, työyhteisö ja kasvatustyön kehittäminen. ISBN 978-952-451-785-0. 

Artikkeleita sopimuksen mukaan 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen, välitehtävien ja oppimistehtävän tekeminen. Arvosana perustuu oppimistehtävään.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, välitehtävien ja tentin tekeminen. Arvosana perustuu tenttiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching