VKTY1014 Perspectives on Early Childhood Education (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

varhaiskasvatus Suomessa; vuorovaikutustaidot; ryhmäilmiöt

Learning outcomes

Opintojaksolla opiskelija

  • saa näkökulmia varhaiskasvatusalaan
  • kehittää itsetuntemustaan ja reflektointitaitojaan 
  • tiedostaa ammatillisen vuorovaikutuksen merkityksen suhteessa lapseen 
  • ymmärtää ryhmädynaamisia ilmiöitä

Additional information

Avoimen väylän kautta valitut opiskelijat suorittavat tämän opintojakson.
Jos opiskelija ei ole tehnyt KTKA2020 Määrälliset menetelmät -opintojaksoa, niin hän tekee tämän opintojakson tilalla KTKO1005 Johdatus määrälliseen tutkimukseen. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Arviointi perustuu oppimistehtävään/tenttiin. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching