VKTA4305 Maturity Exam for Bachelor's Degree (0 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiaineen edustaja ja kieliasun tarkistaa Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen hyväksymä kielentarkastaja.


Learning outcomes

Kypsyysnäytteellä opiskelija
- osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja
- osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa

Completion methods

Method 1

Description:
Esseetyyppinen asiantuntijateksti, joka kirjoitetaan tenttitilaisuudessa TAI Uusimuotoinen kypsyysnäyte, joka kirjoitetaan osana Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) Tutkimusviestinnän opintojaksoa
Evaluation criteria:
Kypsyysnäytteen hyväksyntä edellyttää hyväksyntää sekä sisällön että kieliasun puolesta.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kypsyysnäyte eTenttinä (et tee kypsyysnäytettä osana tutkimusviestinnän kurssia).
Evaluation criteria:
Kypsyysnäytteen hyväksyntä edellyttää hyväksyntää sekä sisällön että kieliasun puolesta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x
x

exam (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (0 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching