VENS6002 Toisen slaavilaisen kielen alkeet (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Foreign language, Slovak
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään jonkin toisen slaavilaisen kielen alkeisiin. 

Suoritustavat:

Suoritetaan jonkin toisen slaavilaisen kielen alkeiskurssi joko Jyväskylän yliopistossa tai opiskelijavaihdon aikana.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • on tutustunut jonkin toisen slaavilaisen kielen rakenteeseen ja sanastoon
  • osaa tarkastella eroja ja yhteneväisyyksiä venäjän kielen ja muiden slaavilaisten kielten välillä.

Additional information

Venäjän kielen ja kulttuurin oppiaine ei järjestä opintojaksosta kontaktiopetusta, vaan opintojaksosta annetaan hyväksiluku muun tahon (esim. vaihtoyliopisto, Movi) järjestämään kurssiin perustuen.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
No published teaching