VENS1300 Russian Culture in Teaching (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

 Sisältö 

Kurssilla tarkastellaan Venäjän kulttuuria koskevan opintojakson sisällön ja laajuuden määrittämistä, käsiteltävien teemojen valintaa, kielentutkimuksen ja aluetutkimuksen lähestymistapoja, eri tapoja järjestää kurssilla käsiteltävä aines. Tutustutaan koulu- ja yliopisto-opetukseen liittyviin didaktisiin ja metodologisiin kysymyksiin.   

Suoritustavat

Luennot, ryhmätyö, itseopiskelu.

 Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjallinen koe. 

Arviointiperusteet 

 Kurssin arvosana perustuu seuraavasti:

  1. kurssiharjoitukset (30%)

  1. käytännön työ (30%)

  1. yhden oppitunnin valmistelu ja pitäminen (40%). 

Arvosteluasteikko: 0-5   

Learning outcomes

Jakson suoritettuaan opiskelija

  • Osaa rakentaa Venäjän kulttuuria käsittelevän opintojakson ja suunnitella jakson oppitunnit

  • Osaa ottaa oppijoiden erilaisen lähtötason huomioon kurssin suunnitelussa

  • Tuntee koulu- ja yliopistokontekstiin soveltuvat Venäjän kulttuurin opetusmenetelmät 

Literature

  • Зализняк А., Левонтина И., Шмелев А. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005
  • Pekka Pesonen, Venäjän Kulttuurihistoria, Tampere 1999
  • Кошман Л.В. (ред) История русской культуры 9-20 веков , М., 2006.
  • https://arzamas.academy/university

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja kurssiharjoitukset, käytännön työ sekä oppitunnin valmisteleminen ja pitäminen.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Russian

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
No published teaching