VAAM1340 Drama and Literature (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Draama- ja ilmaisuharjoitukset, draama- ja kirjallisuuskasvatuksen menetelmät, lastenkirjallisuuden tuntemus ja analyysi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tiedostaa omia ilmaisutaitoja ja tuntee draamakasvatuksen menetelmiä
  • tuntee monipuolisesti lastenkirjallisuutta, kirjallisuuden genrejä ja tutkimusta
  • osaa suunnitella, ohjata ja arvioida draama- ja kirjallisuuskasvatusta varhaiskasvatuksessa.

Study materials

Mustola, M. (toim.) 2014. Lastenkirja. Nyt. Tietolipas 245. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.


Artikkeleita ja lastenkirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävien ja tentin suorittaminen hyväksytysti, arviointi perustuu tenttiin ja aktiiviseen osallistumiseen opetuksessa.
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching