VAAM1270 Play (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Leikki; leikin teoriat; leikin merkitys lapsen kehityksessä; leikin vaiheet; vuorovaikutus leikissä; leikin havainnointi; pienen lapsen leikki ja leikin ohjaaminen, pedagogisen toiminnan suunnittelu, ohjaus ja arviointi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • ymmärtää leikin merkityksellisyyden lapsen kehityksessä ja tuntee kehittymisen leikin keskeiset vaiheet 
  • on tutustunut keskeisiin leikin teorioihin 
  • osaa tarkastella leikin merkitystä lapsen kehityksen eri osa-alueilla 
  • osaa havainnoida leikkiä ja siinä tapahtuvaa vuorovaikutusta 
  • osaa suunnitella, ohjata ja arvioida pienen lapsen leikkiä ja osaa käyttää leikkiä pedagogisessa toiminnassa.

Study materials

Artikkeleita ja kirjallisuutta sopimuksen mukaan. 

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching