URAA1006 NY A Year as an Entrepreneur 1 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
University joint projects
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssi on ensimmäinen osa kaksiosaista kurssikokonaisuutta: URAA1006 - ja URAA1007 -kurssit suoritetaan monialaisissa, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoista muodostettavissa tiimeissä perustamalla NY-yritys yhden lukuvuoden ajaksi. NY-yritykset toimivat oikeilla markkinoilla ja tarjoavat oikeille asiakkaille todellisia tuotteita tai palveluita. Kurssit tarjoavat erinomaisen pohjan omien ideoiden ja oman osaamisen testaamiseen, uudenlaisten tuotteiden/palveluiden luomiseen sekä liiketoiminnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehittämiseen.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, 1.- 2. jaksot/syyslukukausi. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• soveltaa aiemmin oppimaansa aidossa liiketoimintaympäristössä
• kehittää, arvioida ja hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia
• luoda ja käynnistää liiketoimintaa
• toimia monialaisessa tiimissä ja asiakasrajapinnassa

Additional information

EduFutura, Työelämä- ja yrittäjyysopinnot

Description of prerequisites

Kurssia ei suositella ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Study materials

Oppimateriaali tarkennetaan kurssin käynnistyessä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching