TTIA1105 Individual and Communal Dimensions of Andragogic Learning (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opiskelijoiden ja opettajien yhteisöllisyys ja sen merkitys opettamisessa
Erilaiset yhteisöllisyyttä tukevat teoriat, mietelmät ja oppimisympäristöt
Sivistyspedagogiikka
Kansallisten ja kansainvälisten terveystieteisiin liittyvien alojen opetussuunnitelmat

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luentoihin (4 tuntia) ja seminaareihin (20 tuntia)
Yhteistoiminnalliset työtavat (vertais- ja pienryhmätyöskentely sekä vertaisohjaus)
Itsenäinen opiskelu
Oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • rakentaa ja kehittää omaa ja yhteisöllistä osaamista ja asiantuntijuutta yksilön, yhteisön ja organisaation kannalta
  • tunnistaa oppimisen yksilöllisten ja yhteisöllisten ulottuvuuksien yhteyden ja dynamiikan
  • soveltaa yhteisöllisiä oppimismenetelmiä opiskelijaryhmille
  • kehittää opetussuunnitelmia ja pedagogista toimintaa huomioiden yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden ulottuvuuden
  • huomioida kansalliset ja Euroopan unionin kansainväliset vaatimukset opetuksessaan

Additional information

Kevätlukukausi

Study materials

Illeris, K. 2009. Contemporary theories of learning. Learning theories…in their own words. London: Routledge 

Lave, J., & Wenger, E. 1990. Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Mezirow, J. & Taylor, E. W. (Eds) 2009. Transformative Learning in Practice: Insights from Community.

Wenger E. 1999. Communities of practice: Learning, meaning and identity. Cambridge: Cambridge University Press.

Muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching