TJTA2510 Fuzzy Front End -Project (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Fuzzy Front End kurssilla opetellaan piirtämään, sommittelemaan, tekemään muistiinpanoja, konseptoimaan uusia tuotteita ja liittämään tekoälyä korkokenkiin.

Description

Sisältö

Teknologian nopea kehitys on muuttanut oppimistamme, työtämme ja vapaa-aikaamme. Mikä oli ennen mahdollista ainoastaan suurille yrityksille ja miljoonien Eurojen investoinneilla, voidaan nykyisin saavuttaa vain vähillä resursseilla ja nopeasti. Fab Lab- ja Makerspace-konseptit ovat tulleet kaikkialle.  "Fuzzy Front End" -projektikurssi on käytännönläheinen kurssi, joka keskittyy  tuotekehitysprosessin alkuvaiheeseen ja fyysisten tuotteiden suunnittelun ymmärtämiseen konseptoinnin avulla.

Kurssin suurena ideana on stimuloida osallistujien luovuutta ja minä-pystyvyyttä. Kurssi tuo designin, suunnittelun ja innovoinnin kaikkiin tiedekuntiin aina filosofeista folkloristien kautta opettajille, journalisteille, lakimiehille, papeille, koodareille, fyysikoille, kemisteille, tutkijoille ja insinööreille. Kurssilla opetellaan piirtämään, sommittelemaan, tekemään muistiinpanoja, konseptoimaan uusia tuotteita, liittämään tekoälyä korkokenkiin, harjoittamaan palvelumuotoilua (esim. osallistumaan sähköauton suunnitteluun, organisoimaan Kauppakatu kuntoon, laatimaan hiljaiset kaupunkikoneet), operoimaan Design Thinkingillä jne.

Kurssilla tutustumme muotoiluun, kokeilemme piirtämistä, luonnostelua ja konseptointia. Teemme harjoituksia ja saamme niistä palautetta, opimme ajattelemaan kuin muotoilijat ja konseptoimaan minkä tahansa ratkaisun. Tavoitteena on muistiinpanojen tekemisen systematiikka, luonnostelu yhtä nopeasti kuin ajattelee, piirroksen rakentaminen ja visualisoinnin idea.

Suoritustavat

Kurssilla tehdään sekä yksilötöitä, että ryhmätöitä. Kurssille otetaan mukaan erilaisia kyniä, värejä, piirustusvälineitä, penaalissa voi olla myös kumi, liimaputki, teroitin, muistilehtiö, luonnoskirja, blokki (ruuduton ja viivaton paperi, koko A5 tai lähellä vastaava on usein kätevin). Kurssin tuloksista pidetään julkinen näyttely kurssin lopussa.

Arviointiperusteet

Kurssi arvioidaan käytännön harjoituksen perusteella ja arviointiperusteena on työn valmiusaste, suunnitelmien toteutumismahdollisuudet ja innovatiivisuus.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tuotekehitysprosessin alkuvaiheet, tekniikat ja menetelmät. Hän oppii luovan prosessin ja muotoiluajattelun periaatteet ja kykenee soveltamaan näitä periaatteita käytännössä. Hän kykenee ongelmaratkaisukeskeisesti luonnostelemaan ja laatimaan erilaisia konsepteja, joilla vastataan reaalimaailman ongelmiin.

Description of prerequisites

Opiskelijat ovat pääosin toisen vuoden opiskelijoita tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelmassa. Kurssi on kuitenkin avoin kaikille Jyväskylän yliopiston ja JAMKin opiskelijoille.

Literature

  • Verworn, B., Herstatt, C., & Nagahira, A. (2008). The fuzzy front end of Japanese new product development projects: impact on success and differences between incremental and radical projects. R&d Management, 38(1), 1-19.
  • Steinert, M., & Leifer, L. J. (2012). 'Finding One's Way': Re-Discovering a Hunter-Gatherer Model based on Wayfaring. International Journal of Engineering Education, 28(2), 251.
  • Gerstenberg, A., Sjöman, H., Reime, T., Abrahamsson, P., & Steinert, M. (2015, September). A Simultaneous, Multidisciplinary Development and Design Journey–Reflections on Prototyping. In International Conference on Entertainment Computing (pp. 409-416). Springer International Publishing.
  • Snowden, D. (2005). Multi-ontology sense making: a new simplicity in decision making. Journal of Innovation in Health Informatics, 13(1), 45-53.
  • Leifer, L. J., & Steinert, M. (2011). Dancing with ambiguity: Causality behavior, design thinking, and triple-loop-learning. Information Knowledge Systems Management, 10(1-4), 151-173.
  • Mora, S., Divitini, M., & Gianni, F. (2016, June). TILES: an inventor toolkit for interactive objects. In Proceedings of the International Working Conference on Advanced Visual Interfaces (pp. 332-333). ACM.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
No published teaching