TILY1010 Orientation to statistics and data science (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Description

Uusille tilastotieteen ja datatieteen tutkinto-ohjelmaopiskelijoille tarkoitettu orientaatiokurssi, jossa tutustutaan matematiikan ja tilastotieteen laitokseen sekä tilastotieteen henkilökuntaan. Opintojaksolla esitellään tilastotieteen ja datatieteen opetus- ja tutkimustoimintaa, uravaihtoehtoja sekä tuetaan opiskelijoiden ryhmäytymistä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on tutustunut tilastotieteen henkilökuntaan ja muihin tilastotieteen ja datatieteen opiskelijoihin
  • tietää mistä opintoihin liittyviä tietoja voi hakea ja keneltä opinnoista voi kysyä lisää 
  • tietää tilastotieteilijöiden uramahdollisuuksista ja osaa perustella opintosuunnitelmiaan työelämän vaatimusten perusteella
  • osaa kertoa tilastotieteen tutkimusaloista ja kertoa tutkimuskohteista
  • on orientoitunut tilastotieteen ja datatieteen opintoihin

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen tai yksittäisissä poikkeustapauksissa muu kurssin vastuuopettajan kanssa sovittu tapa.
Evaluation criteria:
Suoritus on hyväksytty, kun opiskelija on osallistunut kaikkiin opetustapahtumiin tai korvannut poissaolonsa vastuuopettajan kanssa sovitulla tavalla.
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching