TILP360 Final Assignment of Basic Courses (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Harjoitustyönä tehdään pieni tilastollinen tutkimus annetusta aineistosta, aiheiden jakotilaisuudessa jaetaan tehtävälista.

Learning outcomes

Kurssin menestyksellisesti suorittanut:
  • osaa soveltaa kursseilla Data ja mittaaminen sekä Datasta malliksi esiteltyjä menetelmiä yksinkertaisissa käytännön tilanteissa SPSS-ohjelmistoa käyttäen
  • osaa tulkita ja raportoida analyysien tulokset

Description of prerequisites

Lopputyön aiheen saa hakea, kun Data ja mittaaminen on suoritettu ja kun Datasta malliksi kurssin osalta on vähintään ilmoittauduttu tenttiin.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Lopputyön tekemiseen ja raportin kirjoittamiseen annetaan ohje ja lopputyö hyväksytään, kun työn kaikki tehtävät on tehty ja tekemisessä on käytetty oikeita menetelmiä ja raportti on kirjoitettu ohjeen mukaisesti ja aikataulua noudattaen. Arvioinnissa huomioidaan aikataulun noudattaminen sekä raportin selkeys ja johdonmukaisuus. Myös menetelmien monipuoliseen käyttöön ja tulosten sujuvaan esittämiseen kiinnitetään huomiota.
Time of teaching:
Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Lopputyön tekemiseen ja raportin kirjoittamiseen annetaan ohje ja lopputyö hyväksytään, kun työn kaikki tehtävät on tehty ja tekemisessä on käytetty oikeita menetelmiä ja raportti on kirjoitettu ohjeen mukaisesti ja aikataulua noudattaen. Arvioinnissa huomioidaan aikataulun noudattaminen sekä raportin selkeys ja johdonmukaisuus. Myös menetelmien monipuoliseen käyttöön ja tulosten sujuvaan esittämiseen kiinnitetään huomiota.
Language:
Finnish
Study methods:
Harjoitustyö.
Study materials:

Materiaali TIMissä

Teaching