TILA380 Bachelor's Thesis (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kirjallinen opinnäyte, joka sisältyy tilastotieteen kandidaatintutkintoon. Aiheet ovat yhteistöitä soveltajien kanssa ja ne annetaan LuK -seminaarin yhteydessä.

Learning outcomes

Osaa
  • kirjoittaa rakenteeltaan johdonmukaisen tutkielman
  • käyttää kirjallisuutta
  • kirjoittaa esitystavaltaan, tyyliltään sekä kieliasultaan ja taitoltaan hyväksyttävän tutkielman
  • johtaa ja todistaa tarvittavat matemaattiset tulokset
  • empiirisessä työssä valita ja soveltaa tutkimusmenetelmiä
  • empiirisessä työssä johtaa johtopäätökset aineistosta

Description of prerequisites

Tilastotieteen aineopinnot. Erityisesti LuK-seminaari.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
• Teorian esittely • Matemaattisten tulosten todistaminen ja johtaminen • Kirjallisuuden hyväksikäyttö • Tutkielman laajuus ja aineiston riittävyys • Tutkielman rakenteen johdonmukaisuus • Tutkielman kokoonpano (esitystapa, tyyli sekä kieliasu ja taitto) • Empiirisessä työssä tutkimusmenetelmien valinta ja soveltaminen • Empiirisessä työssä johtopäätösten johtaminen aineistosta
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (6 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
• Teorian esittely • Matemaattisten tulosten todistaminen ja johtaminen • Kirjallisuuden hyväksikäyttö • Tutkielman laajuus ja aineiston riittävyys • Tutkielman rakenteen johdonmukaisuus • Tutkielman kokoonpano (esitystapa, tyyli sekä kieliasu ja taitto) • Empiirisessä työssä tutkimusmenetelmien valinta ja soveltaminen • Empiirisessä työssä johtopäätösten johtaminen aineistosta
Language:
Finnish
Study methods:
Tutkielman kirjoittaminen.

Teaching