TIES474 Game Development Challenge (1–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssi keskittyy itsenäiseen pelisuunnitteluun, pelien tekniseen toteutukseen ja analysointiin. Kurssilla opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat peliprototyyppejä annetusta teemasta omatoimisesti joko yksin tai pienryhmissä. Opiskelijat voivat suorittaa 1-5 opintopistettä riippuen toteuttamiensa prototyyppien määrästä (1-4).


Learning outcomes

Opiskelija kykenee itsenäiseen suunnitteluun, dokumentoimaan suunnitelman ja arvioimaan muiden suunnitelmia sekä toteutuksen lopputulosta. Opiskelija pystyy teknisesti toteuttamaan suunnitelemansa peliprototyypin, osaa valita tarkoituksenmukaiset työkalut ja työtavat sekä osaa suhteuttaa suunnittelman ja toteutuksen resursseihin.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Suunnitelmat ja niiden esittely, suunnitelmien opponointi, peliprototyypit ja niiden esittely, post mortem -raportit.
Language:
Finnish
Study methods:

Peliprototyyppien suunnitelmien laatiminen ja esitteleminen, suunnitelmien opponointi, peliprototyyppien tekninen toteutus ja lopputulosten esittely, post mortem -raportit.

Teaching