TIEP1020 Discrete Structures (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Lausekepuu, Backus-Naur format, sitovuustasot ja sitovuuden suunta. Propositiologiikan perusoperaattorit, päättelyoperaattorit, normaalimuodot. Päättelytapoja. Määrittelemättömien lausekkeiden käsittely. Kvanttorit. Ohjelman tilaa koskevien täsmällisten ilmausten muodostaminen. Ohjelmista ja spesifikaatioista päätteleminen. Ajan salliessa tiedon esittämiseen liittyviä asioita, kuten modulaarinen aritmetiikka.

Opetusmuodot: Luennot, tietokoneistetut kotitehtävät ja harjoitustapaamiset

Suoritustavat

Kurssilla tehdään viikottain kotitehtäviä, joihin tietokone antaa palautetta. Kotitehtäviä käsitellään viikottaisissa harjoitustapaamisissa. Keräämällä kotitehtävistä ja tapaamisista yhteensä riittävästi pisteitä hankitaan oikeus osallistua tenttiin.

Arviointiperusteet

Arvosana määräytyy tentin perusteella. Tenttiin ei saa tulla ellei ole kerännyt riittävästi pisteitä kotitehtävistä.

Learning outcomes

Kurssilla opitaan syntaksiin liittyviä peruskäsitteitä, propositio- ja predikaattilogiikkaa, sekä logiikan käyttöä ohjelmointiin ja perusmatematiikkaan liittyvien tehtävien ratkaisemisessa.

Description of prerequisites

Lukion pitkä matematiikka tai MATY010 Matematiikan propedeuttinen kurssi tai lukion lyhyt matematiikka ja valmius tehdä erityisen paljon töitä. Ohjelmoinnin alkeistaidot.

Study materials

Tietokoneistetut kotitehtävät. Luentoruudut.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching