SPTP104 Feminist Epistemology and Methodology (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Description

Feministisen tieteenhistorian, tieteensosiologian, tieteenfilosofian ja metodologian keskustelut.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Tuntee pääpiirteissään feministisestä tieteenkritiikistä, tieteenhistoriasta, tieteensosiologiasta, tieteenfilosofiasta ja metodologiasta käydyt keskustelut.
- Hallitsee tiedon oikeuttamiseen liittyvät tieteenfilosofiset keskustelut ja tunnistaa käsitteiden, teorioiden ja metodologioiden soveltamiseen liittyvät tieto-opilliset ja ontologiset haasteet.

Additional information

Opintojakson versio 2022-24, voimassa 1.8.2022 alkaen.

Opintojakso on mahdollista korvata Hilma-verkoston verkko-opinnoilla. Verkkokurssien tarjonta vaihtelee, joten välttämättä sopivia kursseja ei järjestetä vuosittain. Katso korvaavuudet ja ilmoittautumisohjeet täältä: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/oppiaineet/sukupuolentutkimus/sukupuolentutkimuksen-verkko-opetus. Huom! Hilma-kursseille ei ilmoittauduta Sisussa, vaan kursseille haetaan Hilma-verkoston kautta.

Literature

  • Ramazanoglu, Caroline & Janet Holland (2002): Feminist Methodology: Challenges and Choices ISBN 9780761951230 painettu, ISBN 9781849209144 verkko
  • Husu, Liisa & Kristina Rolin (toim.) (2005): Tiede, tieto ja sukupuoli ISBN 9516629318 nidottu
  • Artikkelit: Langton, Rae: Feminism in epistemology: Exclusion and objectification; Miranda Fricker: Feminism in epistemology: Pluralism without postmodernism; & Alison Wylie: Feminism in philosophy of science: Making sense of contingency and constraint. Teoksessa M. Fricker (toim.) (2000): The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy, 127-184. ISBN 9781139000307 verkko, ISBN 9780521624510 painettu

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, oppimispäiväkirja ja tentti.
Evaluation criteria:
Osallistuminen (vähintään 2/3 luennoista) ja oppimispäiväkirja muodostavat 50% suorituksesta ja yhden teoksen tenttiminen muodostaa 50%.
Select all marked parts

Method 2

Description:
eTentti
Evaluation criteria:
Kirjallisuuden tenttiminen eTenttinä 100%.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching