SOSM4001 Advanced Methodological Exercises to Support Master's Thesis (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla syvennetään valmiuksia sekä laadullisten että määrällisten empiiristen aineistojen analysointiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee oman tutkielmansa kannalta keskeisen analyysitavan sekä kykenee käsittelemään empiiristä aineistoa suhteessa metodisiin valintoihin ja tutkielman tavoitteisiin.

Description of prerequisites

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen opintojaksojen opetusohjelmissa.

Completion methods

Method 1

Description:
Opintojakso koostuu seminaarityöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä. Tarkempi suoritustapa ilmoitetaan opintojakson alussa.
Evaluation criteria:
Kurssin arviointi perustuu seminaarityöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching