SKIS504 Cognate Languages (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Estonian, Finnish, Hungarian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tutustutaan johonkin suomen sukukieleen, kuten viroon, unkariin, saameen tai karjalaan. 

Arviointiperusteet

Osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja tentti tai oppimistehtävät.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee tietyn suomen sukukielen rakenteen ja sanaston perusteet
  • tuntee kyseisen sukukielen puhujien kulttuurin ominaispiirteet
  • ymmärtää kyseisen sukukielen ja suomen kielen väliset erot ja yhtäläisyydet.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja tentti tai oppimistehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja tentti tai oppimistehtävät.
Language:
Estonian, Finnish, Hungarian
Study methods:

Kontaktiopetus ja tentti tai oppimistehtävät.

Teaching