SKIS3045 Aspects of text and discourse analysis (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksossa perehdytään joihinkin tekstien, diskurssien ja vuorovaikutuksen analyysin suuntauksiin ja syvennetään aiempaa teoreettista ja analyyttista osaamista. Erityisesti kiinnitetään huomiota suomen kielestä tehtyyn tutkimukseen ja suomenkielisten aineistojen analyysiin. Opintojaksossa sovelletaan teoreettisia ja metodologisia perusteita aineiston analyysiin.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 50 %), kirjalliset tehtävät ja projektityö. Itsenäisessä suoritustavassa kirjalliset tehtävät.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa esitellä tekstien, vuorovaikutuksen ja diskurssintutkimuksen teorioita, analyysitapoja ja niihin liittyviä käsitteitä
  • osaa soveltaa valitsemaansa lähestymistapaa kielenkäytön analyysiin
  • osaa arvioida, minkälaiseen kielenkäytön kuvaukseen lähestymistapa sopii ja mihin analyysin tuloksia voidaan soveltaa
  • osaa eritellä, millaisia soveltamismahdollisuuksia diskurssintutkimuksen teorioilla on työelämässä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 50 %), kirjalliset tehtävät ja projektityö.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 50 %), kirjalliset tehtävät ja projektityö.
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Language:
Finnish

Teaching