SKIS203 Linguistic Norms and Normativity (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti perehtymällä annettuun kirjallisuuteen ja kirjoittamalla essee sen pohjalta.

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä (essee).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa kuvata kielenhuollon ja kielenohjailun taustalla vaikuttavia periaatteita ja tarkastella niitä laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa
  • osaa selittää, mitä normeilla ja normatiivisuudella tarkoitetaan
  • ymmärtää normien sosiaalisen ja kulttuurisen luonteen
  • osaa pohtia kielenhuollon käytänteitä ja merkitystä sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kirjallinen tehtävä (essee).
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjallinen tehtävä (essee).
Language:
Finnish

Teaching