SAXS2060 German language and discourse skills at work (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan monipuolisesti ja käytännönläheisesti saksan kielen ja kulttuurin asiantuntijan tehtävissä tarvittavia diskurssitaitoja opiskelijan oma alakohtainen suuntautuminen huomioiden. Opintojakson ote on analyyttis-reflektiivinen: kurssilla sovelletaan aiemmissa opinnoissa omaksuttuja diskurssintutkimuksen näkökohtia omaan diskurssintuotantoon sekä tehdään näkyväksi saksan kieleen ja kulttuuriin erikoistuneen kieliasiantuntijan erityisosaamista työelämän näkökulmasta. Kurssilla tehdyistä opiskelijatöistä saa työnäytteen esimerkiksi maisterinportfolioon.

Suoritustavat

Kontaktiopetus sekä itsenäinen työskentely.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan

· opiskelijalla on kokemusta kieliasiantuntijan työn kannalta keskeisten diskurssitaitojen soveltamisesta saksan kielen ja kulttuurin kontekstissa

· opiskelija on syventänyt valmiuksiaan hyödyntää diskurssintutkimuksen näkökohtia omissa tiedontuotannon prosesseissaan

· opiskelijalla on entistä selkeämpi näkemys omasta erikoisosaamisestaan työelämän näkökulmasta

· opiskelija on harjaannuttanut työelämän metataitoja, kuten ongelmanratkaisua, kriittistä ja luovaa ajattelua sekä ajanhallintaa.

Additional information

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi ja oppimistehtävät.


Compulsory prerequisites

Recommended prerequisites

Study materials

Julkaistaan opintojakson oppimisympäristössä

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus sekä itsenäinen työskentely
Evaluation criteria:
Jatkuva arviointi ja oppimistehtävät
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Jatkuva arviointi ja oppimistehtävät
Language:
German
Study methods:

Kontaktiopetus sekä itsenäinen työskentely

Study materials:

Oppimisympäristössä

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
German

Teaching