SAXS1031 Language Skills III (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan reseptiivisiä ja produktiivisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä ryhmätyötaitoja mm. journalistiikan tekstilajien (kirjallinen, kuva- ja videomateriaali) ja (populääri)tieteellisten tekstien välityksellä. Produktiivinen tekstinkäsittely (esim. tiivistelmä, blogi, argumentoiva teksti, reportaasi) perustuu sisällöllisesti johonkin alkutekstiin ja siitä käytyyn keskusteluun.

Suoritustavat

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena. Opintojakso voidaan korvata ulkomaisessa yliopistossa suoritetulla opintojaksolla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • analysoida erityyppisiä tekstejä erilaisista ajankohtaisista aihepiireistä (esim. saksankielisten maiden yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevat aiheet)
  • johtaa keskustelua ja osallistua siihen eri rooleissa
  • tuottaa erilaisia kirjallisia tekstilajeja
  • argumentoida vakuuttavasti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Additional information

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 

80 %), kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus
Evaluation criteria:
Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen (väh. 80 %). Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen (väh. 80 %). Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät.
Language:
German

Teaching