SAXS040 Lexicology (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään saksan kielen sanaston rakenteeseen ja tasoihin, sanan-muodostukseen, sanasemantiikkaan ja sanan funktioihin. Samalla kehittyvät tiedonhankinnan taidot, analyysitaidot ja itsenäisen työskentelyn taidot.

Suoritustavat

Opintojakson suoritustapana on itsenäinen työskentely. Laaja kotitehtävä, tarkemmat ohjeet löytyvät oppimisympäristöstä tentaattorille ilmoittautumisen jälkeen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • osaa kuvata saksan kielen sanastoa eri näkökulmista
  • osaa analysoida saksankielisen tekstin sanastoon ja sananmuodostukseen liittyviä ilmiöitä leksikologista terminologiaa käyttäen

Additional information

Arviointiperusteet

Oppimistehtävän analyysissa tehdyt havainnot ja niiden esittäminen, leksikologian terminologian käyttö, taustakirjallisuuden ja sanakirjojen käyttö.


Literature

  • RÖMER, C. & MATZKE, B. (2005): Lexikologie des Deutschen: eine Einführung.; ISBN: 3-8233-6128-7
  • LUTZEIER, P.R. (2007): Lexikologie.; ISBN: 3-86057-270-9

Completion methods

Method 1

Description:
Itsenäinen työskentely. Laaja kotitehtävä, tarkemmat ohjeet löytyvät oppimisympäristöstä tentaattorille ilmoittautumisen jälkeen.
Evaluation criteria:
Analyyissa tehdyt havainnot ja niiden esittäminen, leksikologian terminologian käyttö, sekä taustakirjallisuuden ja sanakirjojen käyttö.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Analyyissa tehdyt havainnot ja niiden esittäminen, leksikologian terminologian käyttö, sekä taustakirjallisuuden ja sanakirjojen käyttö.
Language:
German
Study methods:

Itsenäinen työskentely. Laaja kotitehtävä, tarkemmat ohjeet löytyvät oppimisympäristöstä tentaattorille ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
  • LUTZEIER, P.R.( 2007): Lexikologie
  • RÖMER, C. & MATZKE, B. (2005): Lexikologie des Deutschen: eine Einführung

Teaching