RUOS2217 Icelandic language and culture (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla opiskelija tutustuu islannin kielen äänne- ja taivutusjärjestelmään sekä islannin kieliopin perusteisiin. Lisäksi opiskelija perehtyy Islannin historiaan, yhteiskuntaan sekä saaga- ja nykykirjallisuuteen.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

· hallitsee islannin kieliopin ja fonetiikan perusteet

· tuntee Islannin kulttuuria ja yhteiskuntaoloja

Study materials

Opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja oppimistehtävät. Kurssi järjestetään yleensä intensiiviopetuksena. Kurssin vaihtoehtoinen suoritustapa on islannin kielen ja kulttuurin kesäkurssi (esim. https://nordkurs.org).
Evaluation criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5. Vaihtoehtoinen suoritustapa arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
No published teaching