RUOA204 Practice (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opiskelu, työskentely tai muu oleskelu ruotsin-, norjan- tai tanskankielisessä ympäristössä kehittää opiskelijan kansainvälistä osaamista, kulttuurintuntemusta ja viestintätaitoja. Oma-aloitteisuus, rohkeus toimia uudessa ympäristössä, vastuunotto- ja päätöksentekotaidot sekä taidot arvioida itseä ja ympäristöä paranevat.

Kieliharjoittelun voi suorittaa eri tavoin:

a) vähintään yhden lukukauden mittainen opiskelu pohjoismaisessa yliopistossa

b) osallistuminen noin kuukauden mittaiselle, oppiaineen hyväksymälle kielikurssille (esim. Nordkurs)

c) vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoinen oleskelu pohjoismaisella kielialueella (esim. työskentely)

Tietyissä tapauksissa myös ennen opintojen aloittamista ajoittunut oleskelu Pohjoismaissa voidaan hyväksyä opintojakson suoritukseksi.

Ruotsinkielinen raportti ja todistus oleskelusta (esim. työtodistus ) tai kurssiin osallistumises­ta esitetään kurssista vastaavalle opettajalle. Raportissa opiskelija kuvailee oppimiskokemuksiaan suhteessa aiemmin oppimaansa: mitä havaintoja ja tulkin­toja hän on tehnyt kielestä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja ihmisistä sekä itsestään uudessa ympäristössä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt kansainvälistä osaamistaan,
  • osaa kommunikoida luontevasti ja tilanteen vaatimalla tavalla syntyperäisten kanssa useissa käytännöllisissä ja sosiaalisissa tilanteissa,
  • pystyy seuraamaan yleiskielistä kerrontaa eri tilanteissa ja medioissa sekä
  • osaa tehdä havaintoja kielestä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja ihmisistä syventäen näin kielellistä ja kulttuurista tuntemustaan.

Additional information

Suositus ajoituksesta

2. vuosi

Study materials

Sovitaan kurssista vastaavan opettajan kanssa.

Completion methods

Method 1

Description:
Ruotsinkielinen raportti ja todistus oleskelusta (esim. työtodistus) tai kurssiin osallistumisesta esitetään kurssista vastaavalle opettajalle.
Evaluation criteria:
Raportti ja kieiharjoittelun hyväksytty suorittaminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Kieliharjoitteluraportti sekä kieliharjoittelun hyväksytty suorittaminen
Language:
Swedish
Study methods:

Kieliharjoittelun voi suorittaa eri tavoin:

a) vähintään yhden lukukauden mittainen opiskelu pohjoismaisessa yliopistossa

b) osallistuminen noin kuukauden mittaiselle, oppiaineen hyväksymälle kielikurssille (esim. Nordkurs)

c) vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoinen oleskelu pohjoismaisella kielialueella (esim. työskentely)

Tietyissä tapauksissa myös ennen opintojen aloittamista ajoittunut oleskelu Pohjoismaissa voidaan hyväksyä opintojakson suoritukseksi.

Ruotsinkielinen raportti ja todistus oleskelusta (esim. työtodistus) tai kurssiin osallistumisesta esitetään kurssista vastaavalle opettajalle. Raportissa opiskelija kuvailee oppimiskokemuksiaan suhteessa aiemmin oppimaansa: mitä havaintoja ja tulkintoja hän on tehnyt kielestä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja ihmisistä sekä itsestään uudessa ympäristössä.

Study materials:

Sovitaan kurssista vastaavan opettajan kanssa.

Teaching