RUOA1217 The vocabulary of Swedish (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ruotsin sanastoon eri perspektiiveistä: kotoperäisiin sanoihin, uudissanoihin, lainasanoihin, fraseologiaan ja sanontoihin. Kurssilla syvennytään erityisesti ruotsin kielen nykysanastoon. Käytännön osaaminen yhdistyy teoriaan sanasemantiikasta ja semanttisesta analyysistä. Opintojakso soveltuu niin opettajiksi aikoville kuin kieliasiantuntijoillekin. Työelämätaidoista kurssilla harjaantuu tiedon hankinta ja analysointi. 

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja siihen liittyvä kirjallinen tentti TAI kontaktiopetuksen yhteydessä annettavat kirjalliset oppimistehtävät. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa e-tenttinä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • osaa käyttää semanttista terminologiaa ja hallitsee sanasemanttisen analyysin
  • tunnistaa ruotsin nykysanaston sanatyypit
  • osaa nimetä ruotsin eri tyylilajeissa esiintyvät semanttiset erityispiirteet sekä
  • tunnistaa ja osaa selittää suomenruotsin sanastolliset erot ja niiden perustan suhteessa ruotsinruotsiin.  

Additional information

Arviointiperusteet

Kirjallinen tentti  TAI kirjalliset oppimistehtävät. Oppimistehtävät ovat mahdollinen vaihtoehto vain kontaktiopetuksen yhteydessä. Arvo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

2.-4. vuosi 

Compulsory prerequisites

Study materials

Luento-opetuksessa luennoilla jaettava materiaali kurssikirjallisuuden lisäksi. Luentomateriaali perustuu kurssikirjallisuuteen, joten oppimateriaalin määrä ei ole opiskelijalle suurempi luentomuodossa. Kirjatentissä pelkkä kurssikirjallisuus. 

Literature

  • L.-E. Edlund & B. Hene. (1992). Lånord i svenskan - om språkförändringar i tid och rum.
  • S. Sjöström. (2007). Semantisk förändring – hur ord får nya betydelser. Sivut 11 – 66 ja 99 – 173. (1. painos).
  • C. af Hällström-Reijonen. (2009). Finlandssvensk språkvård - en resursrik ideologi? Saatavilla: http://www.kotus.fi/files/1262/hallstrom_norm.pdf
  • A. Vogel. (2014). Laddade ord - Hur nya uttryck, som kategoriserar människor, tas in i svenskan. Saatavilla: http://www.su.se/polopoly_fs/1.230252.1427377435!/menu/standard/file/Vogel_Artikel_Laddade_ord_ur_Sprak_o_stil_NF24_tryck.pdf

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja siihen liittyvä kirjallinen tentti TAI kontaktiopetuksen yhteydessä annettavat kirjalliset oppimistehtävät. Suositus ajoituksesta: 4.-5. vuosi
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Select all marked parts

Method 2

Description:
E-tentti. Suositus ajoituksesta: 4.-5. vuosi
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Language:
Swedish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvä kirjallinen tentti TAI kontaktiopetuksen yhteydessä annettavat kirjalliset oppimistehtävät.

Study materials:

Luento-opetuksessa luennoilla jaettava materiaali kurssikirjallisuuden lisäksi. Luentomateriaali perustuu kurssikirjallisuuteen, joten oppimateriaalin määrä ei ole opiskelijalle suurempi luentomuodossa. 

Literature:
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Language:
Swedish
Study methods:

E-tentti

Study materials:

Kirjatentissä pelkkä kurssikirjallisuus

Literature:

Teaching