RUOA1216 The Phonology of Swedish (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssin käytyään opiskelija on vahvistanut ääntämystaitoaan ja tietojaan ruotsin äänteistä, prosodiikasta ja alueellisesta vaihtelusta. Kurssilla oma ääntäminen ja käytännölliset analyysiharjoitukset kiinnittyvät teoriaan. Hyvä ääntämys on osana suullista kielitaitoa tärkeä taito liki kaikissa tehtävissä työelämässä, ja siksi kurssi sopii niin tuleville opettajille kuin kieliasiantuntijoillekin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksessa kirjallinen tentti TAI opetuksen yhteydessä annettavat oppimistehtävät. Kurssi on mahdollista suorittaa myös kirjatenttinä (joko tiedekuntatentti tai e-tentti). 

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

 • osaa nimetä suomen- ja ruotsinruotsin standardiääntämyksen segmentaaliset ja prosodiset erot, 
 • tuntee artikulaation ohella myös perusteet puheen akustiikasta
 • osaa analysoida puheen ilmiöitä akustisesti tietokoneella (tämä tavoite vain kontaktiopetuksessa)
 • osaa nimetä pääpiirteet ruotsin alueellisista päävarianteista sekä
 • pystyy korjaamaan omaa ruotsin kielen ääntämystään ja antamaan ääntämisneuvoja muillekin, eli oppii myös jossain määrin opettamaan ääntämistä. 

Additional information

Arviointiperusteet

Kirjallinen tentti. Kontaktiopetuksessa vaihtoehtoisesti myös oppimistehtävät, joihin kurssiarvosana perustuu. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

2.-4. vuosi. 

Compulsory prerequisites

Study materials

Luento-opetuksessa luennoilla jaettava materiaali kurssikirjallisuuden lisäksi. Luentomateriaali perustuu kurssikirjallisuuteen, joten oppimateriaalin määrä ei ole opiskelijalle suurempi luentomuodossa. Kirjatentissä pelkkä kurssikirjallisuus. 

Literature

 • T. Riad. (2014). The phonology of Swedish. Oxford: Oxford University Press.
 • G. Bruce. (2010). Vår fonetiska geografi: Om svenskans accenter, melodi och uttal. Lund: Studentlitteratur.
 • O. Kjellin. (2002). Uttalet, språket och hjärnan: Teori och metodik för språkundervisningen. Uppsala: Hallgren & Fallgren Studieförlag.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetuksessa kirjallinen tentti TAI opetuksen yhteydessä annettavat oppimistehtävät. Suositus ajoituksesta: 3.-5. vuosi.
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjatentti (joko tiedekuntatentti tai e-tentti). Suositus ajoituksesta: 3.-5. vuosi.
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Language:
Swedish
Study methods:

Kontaktiopetuksessa kirjallinen tentti TAI opetuksen yhteydessä annettavat oppimistehtävät.

Study materials:

Luento-opetuksessa luennoilla jaettava materiaali kurssikirjallisuuden lisäksi. Luentomateriaali perustuu kurssikirjallisuuteen, joten oppimateriaalin määrä ei ole opiskelijalle suurempi luentomuodossa. 

Literature:
 • Tomas Riad. (2014). The Phonology of Swedish. Sivut 1-71 ja 253-274. (1. painos).
 • Gösta Bruce. (2010). Vår fonetiska geografi. (1. painos).
 • Olle Kjellin. (2002). Uttalet, språket och hjärnan: teori och metodik för språkundervisningen. Sivut 152-180. (1. painos).
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Language:
Swedish
Study methods:

Kirjatentti (joko tiedekuntatentti tai e-tentti).

Study materials:

Kirjatentissä pelkkä kurssikirjallisuus. 

Literature:
 • Tomas Riad. (2014). The Phonology of Swedish. Sivut 1-71 ja 253-274. (1. painos).
 • Gösta Bruce. (2010). Vår fonetiska geografi. (1. painos).
 • Olle Kjellin. (2002). Uttalet, språket och hjärnan: teori och metodik för språkundervisningen. Sivut 152-180. (1. painos).

Teaching