RUOA1203 Language correctness and its conceptions in modern Swedish (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään ruotsin kielen rakenteisiin ja rakenteiden käyttöön erityisesti kirjallisessa, jossain määrin myös suullisessa kommunikaatiossa. Rakenteiden käytön hyvä tuntemus ja hallinta on edellytys niin kielen opettamisessa kuin työelämän vuorovaikutustaitojen omaksumisessakin.

Suoritustavat 

Osallistuminen opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %) ja opetukseen liittyvä tentti TAI kirjatentti.  

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

 • on perehtynyt ruotsin ja suomen keskeisimpiin morfologisiin, syntaktisiin ja semanttisiin eroihin,
 • osaa selittää ruotsin ja suomen kieliopin ilmiöitä ruotsiksi
 • pystyy ratkaisemaan ja keskustelemaan perustellusti siitä, onko jokin rakenne kieliopillinen vai ei sekä
 • tunnistaa eri kielenkäyttötilanteiden vaatimukset kielen rakenteille ja oikeakielisyydelle.

Additional information

Arviointiperusteet

Kontaktiopetukseen perustuva kirjallinen tenttisuoritus tai opetukseen liittyvät oppimistehtävät. Kurssin voi suorittaa myös pelkkänä kirjatenttinä. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

2. vuosi.

Compulsory prerequisites

Study materials

Luento-opetuksessa luennoilla jaettava materiaali kurssikirjallisuuden lisäksi. Luentomateriaali perustuu kurssikirjallisuuteen, joten oppimateriaalin määrä ei ole opiskelijalle suurempi luentomuodossa. Kirjatentissä pelkkä kurssikirjallisuus. 

Literature

 • Språkrådet. (2016). Språkriktighetsboken. (2. painos).
 • M. Bolander. (2005). Funktionell svensk grammatik. (2. painos).
 • T. G. Hultman. (2003). Svenska Akademiens språklära.
 • Språkrådet. (2017). Svenska skrivregler.

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %) ja opetukseen liittyvä tenttii. Suositus ajoituksesta: 2. vuosi.
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjatentti. Suositus ajoituksesta: 2. vuosi.
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Language:
Swedish
Study methods:

Osallistuminen opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %) ja opetukseen liittyvä tentti 

Study materials:

Luento-opetuksessa luennoilla jaettava materiaali kurssikirjallisuuden lisäksi. Luentomateriaali perustuu kurssikirjallisuuteen, joten oppimateriaalin määrä ei ole opiskelijalle suurempi luentomuodossa. 

Literature:
 • Språkrådet. (2016). Språkriktighetsboken. (2. painos).
 • Bolander, M. (2005). Funktionell svensk grammatik. (2. painos).
 • T. G. Hultman. (2003). Svenska Akademiens språklära.
 • Språkrådet. (2017). Svenska skrivregler.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Language:
Swedish
Study methods:

Kirjatentti

Study materials:

Kirjatentissä pelkkä kurssikirjallisuus. 

Literature:
 • Språkrådet. (2016). Språkriktighetsboken. (2. painos).
 • Bolander, M. (2005). Funktionell svensk grammatik. (2. painos).
 • T. G. Hultman. (2003). Svenska Akademiens språklära.
 • Språkrådet. (2017). Svenska skrivregler.

Teaching