RUOA110 Teaching Materials as a Resource (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla keskustellaan oppimisesta eri konteksteissa ja oppimateriaalien käytöstä opetuksessa. Kurssi harjaannuttaa analysoimaan ja arvioimaan erilaisia oppimateriaaleja ja myös suunnittelemaan ja tuottamaan oppimateriaalia. Kurssilla harjoitellaan opettajan työelämässä tarvittavia analysointitaitoja, kriittisen ajattelun taitoa, ryhmätyötaitoja, palautteen antamisen taitoa, dokumentointi- ja raportointitaitoja ja luovuutta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • kriittisesti analysoida ja arvioida erilaisia oppimateriaaleja sekä
  • suunnitella ja tuottaa oppimateriaalia valitsemaansa tarkoitukseen.

Additional information

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, suullinen esitelmä, oppimateriaalin suunnittelu ja työskentelyn raportointi. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi

Description of prerequisites

Kasvatustieteen perusopinnot.

Recommended prerequisites

  • Prerequisite group 1
  • OR
  • Prerequisite group 2
    • Pedagogical Basic Studies in Education (Subject Teacher)Not published for this curriculum period

Study materials

Oppimisympäristössä jaettavat ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus sekä luennoilla analysoitavat ruotsin kielen oppimateriaalit.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen, suullinen esitelmä, oppimateriaalin suunnittelu ja työskentelyn raportointi. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen, suullinen esitelmä, oppimateriaalin suunnittelu ja työskentelyn raportointi. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.
Language:
Swedish
Study methods:

Kontaktiopetus

Study materials:

Oppimisympäristössä jaettavat ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus sekä luennoilla analysoitavat ruotsin kielen oppimateriaalit.

No published teaching