RFIA032 French Literature II (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Luentosarja, jolla tutustutaan ranskalaisen kirjallisuuden suuntauksiin 1600-luvulta 1900-luvun lopulle. 

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitukset ja tentti tai kirjatentti. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on tutustunut ranskankieliseen kirjallisuuteen eurooppalaisessa kulttuurikontekstissa.

  • tuntee kirjallisuuden merkityksen menneisyyden ja nykymaailman hahmottamiseksi. 

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • joustavuus ja sopeutuvuus
  • ongelmanratkaisutaito
  • kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

  • valmiudet ottaa haltuun lyhyessä ajassa uusi kenttä 

Recommended prerequisites

Study materials

Opettajan ohjeiden mukaan.

Literature

  • Opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen, harjoitukset ja lopputentti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
French

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
French

Teaching