PSYY300 Group Guidance of Cognitive Psychotherapy (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Oman pienryhmän vetäminen, osallistuminen seminaaripäiviin ja työnohjauksiin sekä tutustuminen kirjallisuuteen. Vain syksyn ajan ryhmän vetäjillä kirjallinen essee liittyen havaintoihin oman ryhmän prosessista.

Learning outcomes

Koulutuksen käytyään ja toimittuaan yhden ryhmän vetäjänä opiskelija tunnistaa pienryhmän toimintaa, siihen liittyviä eettisiä näkökohtia, ryhmän työskentelyä edistäviä ja haastavia ryhmään ja yksilöihin liittyviä ilmiöitä sekä tunnistaa ja hallitsee kognitiivisen psykoterapian mukaisia työtapoja käsitellä ryhmäläisten yksilöllisiä, henkilökohtaisia teemoja ryhmätilanteessa

Additional information

Vain psykologian maisteritutkinnon opiskelijoille.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Seminaarit, tutustuminen alan kirjallisuuteen, pienryhmien ohjaaminen, työnohjaus ja loppuraportti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Seminaarit, tutustuminen alan kirjallisuuteen, pienryhmien ohjaaminen, työnohjaus ja loppuraportti.

Teaching