PSYY0003 Wellbeing and coping at work (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssin aikana opiskelijat kokoontuvat pienryhmittäin ja vetävät pareittain kaksi ryhmätapaamista. Kurssi käsittelee omaan hyvinvointiin ja työelämään siirtymiseen liittyviä teemoja. Kurssi toimii pääosin opiskelijavetoisesti, jonka lisänä ovat johdanto- ja lopetusseminaarit. Opiskelijalta vaaditaan sitoutumista ryhmätapaamisiin sekä omien vastuutapaamiskertojen suunnitteluun ja vetämiseen. Kurssi on suositeltu käytävän maisterivaiheessa.

Learning outcomes

Opiskelija oppii ryhmänohjaustaitoja sekä menetelmiä ryhmän ohjaamiseen liittyen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa hyvinvointinsa riskitekijöitä sekä voimavaroja ja kriittisesti arvioida omaa hyvinvointiaan. Opiskelija kehittää itsestä huolehtimisen taitojaan sekä oppii soveltamaan niitä omiin sekä tulevaisuudessa asiakkaiden tarpeisiin. Kurssi valmistaa opiskelijaa työelämään siirtymiseen.

Additional information

Vain psykologian maisteriohjelmassa opiskeleville.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan oppimispäiväkirjaan perustuen asteikolla hyväksytty / hylätty.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching