PSYS1930 Assessment methods in psychology (1 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tutustuminen psykologisen arvioinnin perusteisiin.

Learning outcomes

Opintojaksolla käydään läpi psykologisen arvioinnin perusperiaatteet luentojen, pienryhmien ja kirjallisuuden avulla. Lisäksi tutustutaan lasten, nuorten ja aikuisten arviointimenetelmiin sekä psykologin lausunnon sisältöön ja perusperiaatteisiin.

Additional information

Vain psykologian maisterin tutkintoa opiskeleville.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Psykonet-luennot ja lukemispäiväkirja.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching