POMM1130 Multidisciplinary Learning Module in other Environments or in School (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi koulussa tai muussa ympäristössä. Laaja-alaisten tavoitteiden ja oppiainekohtaisten tavoitteiden yhteensovittaminen monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelussa. Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Opintojaksolla painottuvat opettajan ydinosaamisalueet:

  • vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen
  • yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen
  • pedagoginen osaaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa ja haluaa työskennellä avoimin mielin ja toisilta oppien sekä tehdä yhteistyötä monialaisessa tiimissä, myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
  • osaa ja toteuttaa monialaista opetusta eri oppiaineiden pedagogista tietoa ja taitoa hyödyntäen
  • osaa perustellen valita oppimiskokonaisuudelle monipuolisesti eri oppiaineiden sekä laaja-alaisia oppimistavoitteita
  • tuntee ja osaa perustellen valita tarkoituksenmukaisia tapoja arvioida monialaista oppimista
  • uskaltaa kokeilla uutta ja hyödyntää opetuksen suunnittelussa yhteisön vahvuuksia
  • ottaa vastuun omasta ja muiden oppimisesta ja sekä osaa reflektoida omaa oppimistaan.

Description of prerequisites

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien (POM) opinnoista orientoivat opinnot (3 op), oppiaineiden ja niiden pedagogiikan opinnot (39 op) sekä POMM110 Monialaisten opintokokonaisuuksien perusteet (5 op).

Study materials

Erikseen sovittava oppimateriaali ja kirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Description:
Oppimiskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi ryhmän kesken sovitulla laajuudella sekä oman oppimisen itsearviointi.
Evaluation criteria:
Oppimiskokonaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sovitusti osallistuminen, itsearviointiraportin tekeminen hyväksytysti. Arviointi voidaan toteuttaa myös muilla kyseiselle toteutukselle tarkoituksenmukaisilla tavoilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching