POMM1120 Multidisciplinary Learning Module in School (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää lapsen kielen kehityksen ja kieltenopetuksen pedagogiikan perusteet, erityisesti varhaisen kielenoppimisen ja toisen kotimaisen kielen näkökulmasta
  • ymmärtää kielten merkityksen myös perusopetuksen opetussuunnitelman yleisten ja laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamisessa
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kielipainotteisen monialaisen oppimiskokonaisuuden koulukontekstissa
  • osaa toimia rakentavasti yhteistyössä opiskelijaryhmän ja koulun henkilöstön kanssa
  • ottaa vastuun omasta ja muiden oppimisesta sekä osaa reflektoida omaa oppimistaan.

Description of prerequisites

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien (POM) opinnoista orientoivat opinnot (3 op), oppiaineiden ja niiden pedagogiikan opinnot (39 op) sekä POMM110 Monialaisten opintokokonaisuuksien perusteet (5 op).

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointiperusteet tarkentuvat opetusohjelmassa tai opetuksen alkaessa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching