POMM1120 Multidisciplinary Learning Module in School (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää lapsen kielen kehityksen ja kieltenopetuksen pedagogiikan perusteet, erityisesti varhaisen kielenoppimisen ja toisen kotimaisen kielen näkökulmasta
  • ymmärtää kielten merkityksen myös perusopetuksen opetussuunnitelman yleisten ja laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamisessa
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kielipainotteisen monialaisen oppimiskokonaisuuden koulukontekstissa
  • osaa toimia rakentavasti yhteistyössä opiskelijaryhmän ja koulun henkilöstön kanssa
  • ottaa vastuun omasta ja muiden oppimisesta sekä osaa reflektoida omaa oppimistaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointiperusteet tarkentuvat opetusohjelmassa tai opetuksen alkaessa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching