POMM1083 Finnish language, Literature and Pedagogy (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikkaa seuraavista näkökulmista: kielen tilanteisuus ja variaatio, kielet ja identiteetti, kirjallisuus ja kulttuuri, tekstien tuottaminen ja tulkitseminen ja monilukutaito, oppijoiden tekstiympäristöt

Kieli- ja viestintäasiantuntijuuden kehittyminen

Työstetään kaikkia opettajaksi kehittymisen ydinosaamisalueita.

Learning outcomes

  • ymmärtää kielen sosiaalisen ja tilanteisen luonteen sekä kielten merkityksen identiteettien rakentumisessa
  • osaa ohjata monimuotoisten tekstien tulkinta- ja tuottamisprosesseja oppijalähtöisesti oppimisen eri vaiheissa
  • osaa arvioida ja kehittää aktiivisesti omaa kieliasiantuntijuuttaan, esimerkiksi monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen taitoja

Study materials

Erikseen sovittava oppimateriaali ja kirjallisuus

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen, Kieli- ja viestintäasiantuntijuuden kehittäminen (itsenäinen työskentely) ja tentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (1.25 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (1.25 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching