POMM1053 Physical and Health Education (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Liikunta toimintaympäristöissä, lapsen toimintakyky ja hyvinvointi, liikunnan ja terveyden väliset yhteydet, fyysisen aktiivisuus koulussa, terveysosaaminen.


Eettinen osaaminen, tieteellinen osaaminen, vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen, pedagoginen osaaminen, hyvinvointia vahvistava osaaminen, esteettinen osaaminen

Learning outcomes

  • ymmärtää itseohjautuvuuden merkityksen osana liikuntakasvatuksen oppimis- ja opetusprosessia
  • pystyy oma-aloitteisesti ja yhteistyössä ratkaisemaan liikuntakasvatuksen haasteita.
  • osaa hankkia tietoa siitä, miten oppiminen liikunnan toimintaympäristöissä tapahtuu ja soveltaa sitä kriittisesti ja innovatiivisesti ryhmän lähtökohdat huomioiden
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikuntakasvatusta sekä hyvinvointioppimista erilaisissa oppimisympäristöissä alakoulun POPS pohjalta
  • ymmärtää fyysisen aktiivisuuden mahdollisuudet ja hyödyt osana eri oppiaineiden oppimisprosesseja

Study materials

Jaakkola, T., Liukkonen J. & Sääkslahti A. 2017. Liikuntapedagogiikka (2., uudistettu painos.). Jyväskylä: PS-kustannus. ISBN 978-952-451-780-5

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty kurssisuoritus vaatii fyysisen osallistumisen opetukseen ja oppimistehtävien suorittamisen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching