POMM1033 Visual Arts and Pedagogy (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

 • Pedagoginen osaaminen, vuorovaikutusosaaminen, moninaisuuteen liittyvä osaaminen, eettinen ja esteettinen osaaminen
 • Kuvataiteen oppimisprosessin tuntemus ja periaatteet
 • Opetuksen suunnittelu ja arviointi sekä työtavat ja materiaalit
 • Teknologian merkitys mediakuvan tekijänä ja käyttäjänä

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kuvataiteen oppiaineen kokemuksellisen luonteen rakentumisen prosessina
 • kuvallisen ajattelun ja havaintokyvyn kehittäminen omassa ilmaisussa ja vuorovaikutuksessa ympäristöön
 • osaa luovasti käyttää teknologisia oppimisympäristöjä ja -työtapoja
 • ymmärtää visuaalisen kulttuurin merkityksen osana monilukutaitoa.
 • osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita työtapoja valitessaan
 • osaa käyttää taidemuseoita, näyttelyitä ja ympäristöä osana kuvataidekasvatusta
 • tuntee kuvataiteen materiaalit ja työtavat ja kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan oppiainetta perusopetuksessa


Study materials

Erikseen sovittava oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään / sovitaan kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching