POMM1023 Ethical Studies and Pedagogy (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

  • Katsomusaineiden tietoperustan hahmottaminen ja jäsentäminen.
  • Dialogisuuden perusteiden ymmärtäminen ja soveltaminen katsomusaineiden pedagogiikassa.
  • Uskontotieteellisen näkökulman vahvistaminen.
  • Tieteellinen osaaminen: tutkimuksellisen otteen soveltaminen kurssin sisältöjen tarkastelussa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella ja rakentaa katsomusaineiden opetusta sekä sisällöllisistä että oppilaan kasvua ja identiteetin rakentumista tukevista lähtökohdista käsin
  • ymmärtää perusopetuksen uskonnon oppiaineen monipuoliseen uskonnolliseen ja katsomukselliseen sivistykseen tähtäävät tavoitteet ja sisällöt
  • ymmärtää elämänkatsomustiedon eettiset ja monitieteelliset lähtökohdat ja sisällöt
  • on saanut valmiuksia katsomusaineiden pedagogiikkaan, erilaisuuden kohtaamiseen ja kunnioittamiseen
  • tunnistaa uskontojen ja erilaisten maailmankatsomusten vaikutuksen yksilön ja yhteiskunnan elämässä

Study materials

Erikseen sovittava oppimateriaali ja tenttikirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luennot, ryhmäharjoitukset, oppimistehtävät ja tentti. Arviointiperusteet tarkentuvat opetuksen alkaessa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching