POLA2013 Parliaments and Political Institutions (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Perehtyminen parlamentarismiin ja poliittisiin instituutioihin kytkeytyviin politologisiin kysymyksiin. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen ymmärrys parlamentarismista ja erilaisista poliittisista instituutioista sekä niihin kytkeytyvistä poliittisista ilmiöistä ja kysymyksistä.

Study materials

Kontaktiopetuksen materiaali ilmoitetaan erikseen.


Kirjalliseen tehtävään valitaan seuraavat teokset:

Jyränki, A. & Nousiainen, J.: Eduskunnan muuttuva asema

JA

Suomen perustuslaki


sekä YKSI seuraavista:

Palonen, K.: Parlamentarismi retorisena politiikkana

TAI

Ihalainen, P., Ilie, C. & Palonen, K. (toim.): Parliament and Parliamentarism: A Comparative History of a European Concept

TAI

Bellamy, R. & Castiglione, D.: From Maastricht to Brexit : democracy, constitutionalism and citizenship in the EU

Literature

  • Jyränki, A. & Nousiainen, J. 2006: Eduskunnan muuttuva asema. Edita. 951-37-4542-2
  • Suomen perustuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
  • Palonen, K. 2012: Parlamentarismi retorisena politiikkana. Vastapaino. 978-951768-396-8
  • Bellamy, R. & Castiglione, D. 2019: From Maastricht to Brexit: democracy, constitutionalism and citizenship in the EU. Rowman & Littlefield. 978-178660-994-6
  • Ihalainen, P., Ilie, C. & Palonen, K. (toim.). 2016: Parliament and Parliamentarism: a comparative history of a European concept. Berghahn Books. 978-1782389552

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjallinen tehtävä
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching