POLA2004 Study of Political Concepts (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Perehtyminen poliittisten käsitteiden historiaan ja erilaisiin käyttöyhteyksiin. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida käsitteitä historiallisina ja poliittisina kontruktioina sekä tunnistaa käsitteiden merkitysmuutoksia. Opiskelija ymmärtää entistä paremmin kielen sekä käsitteiden roolia politiikassa ja osaa soveltaa oppimaansa.

Description of prerequisites

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

Study materials

Kontaktiopetuksen materiaali ilmoitetaan opintojakson aikana.


Kirjallisuus suoritetaan pääosin esseesuorituksena. Valitaan joko KAKSI kohtaa kirjallisuusluettelosta TAI opiskelijan tutkielmaan liittyvä soveltava tehtävä, joka sovitaan tarkemmin tutkielman ohjaajan kanssa. 


Sebastián, J. (toim.): Political Concepts and Time: New Approaches to Conceptual History

Hyvärinen, M. ym. (toim.): Käsitteet liikkeessä

Kurunmäki, Nevers, te Velde (toim.) Democracy in modern Europe: a conceptual history (2018).

Literature

  • Sebastián, J. (toim.). 2011: Political concepts and time: new approaches to conceptual history. Cantabria University Press. 978-84-8102-609-2 (s)
  • Hyvärinen, M. ym. (toim.). 2003: Käsitteet liikkeessä: Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria. Vastapaino 951-768-130-5 (n), 951-768-130-5 (s)
  • Kurunmäki, Nevers, te Velde (toim.). 2018: Democracy in modern Europe: a conceptual history. Berghahn Books. 978-1-78533-847-2, 978-1-78533-848-9 (e-kirja)

Completion methods

Method 1

Description:
20-24h kontaktiopetusta ja tentti.
Evaluation criteria:
Kurssin arviointi perustuu tenttiin (50%) ja seminaarityöskentelyyn (50%). Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt sekä osaavat käyttää niitä erilaisissa oppimistehtävissä.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Essee
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt sekä osaavat käyttää niitä erilaisissa oppimistehtävissä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching