OPIV510 Working on Home-group Profiling (1–5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kotiryhmän profiloitumiseen liittyvä työskentely ja ymmärryksen lisääminen profiilin tausta-ajattelusta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on lisännyt ymmärrystään oman kotiryhmänsä profiilin tausta-ajattelusta ja siihen liittyvästä toiminnasta

- on osallistunut kotiryhmän profiloitumista tukevaan toimintaan.

Study materials

erikseen sovittava oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
osallistuminen kotiryhmän profiloitumista tukevaan työskentelyyn
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
kotiryhmän profiloitumiseen liittyvä työskentely
Language:
Finnish
Study methods:

osallistuminen kotiryhmän profiloitumista tukevaan työskentelyyn

Study materials:

erikseen sovittava oppimateriaali

No published teaching