OPEA4150 Professional development, learning guidance and explorative teacherhood (8–10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

  • oman opetus- ja kasvatusajattelun analysointi ja työstäminen
  • opettajuus ja opettajaprofessio
  • tutkivan opettajuuden periaatteet
  • oman oppiaineen pedagogiikka

  • opettajan ydinosaamisalueet: ensisijaisesti eettinen, tieteellinen, pedagoginen, sekä vuorovaikutus ja moninaisuusosaaminen, mutta myös yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen sekä hyvinvointia vahvistava osaaminen, vähiten esteettinen osaaminen

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija

  • tunnistaa ja osaa perustella oman opetus- ja kasvatusajattelunsa sekä pedagogiset käytänteensä tieteellisesti, eettisesti ja pedagogisesti
  • kehittää omaa asiantuntijuuttaan laaja-alaisesti ja ymmärtää opettajuuden elinikäisenä oppimisprosessina
  • osaa kehittää omaa työtään tutkivan opettajuuden periaatteita soveltaen
  • ymmärtää oman oppiaineensa tapoja rakentaa tietoja ja taitoja ja osaa pedagogisilla ratkaisuilla tukea moninaisten oppijoiden oppimista, tasavertaista osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia

Description of prerequisites

Kasvatustieteen perusopinnot

Study materials

Oppimateriaalista ja kirjallisuudesta sovitaan opetuksen alkaessa

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti
Select all marked parts

Method 2

Description:
Liikunnan opiskelijoiden suoritustapa.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti
Select all marked parts

Method 3

Description:
Liikunnan AKO-opiskelijoiden suoritustapa.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x
x

Participation in teaching (8 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching